رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مفاسد اکبر طبری تحت پوشش کارهای دیگر انجام می‌شد

مفاسد اکبر طبری تحت پوشش کارهای دیگر انجام می‌شد محسنی اژه‌ای معاون اول رئیس قوه قضائیه در برنامه دستخط: امروز در دستگاه قضا باید نیروهای جوانی که تجربه گذشتگان را با خود حمل می‌کنند، در مصدر امور قرار بگیرند؛ خود من هم باید کنار بروم‌ اگر همه کارگزاران نظام در دهه ۷۰ پیام آقا درباره […]

مفاسد اکبر طبری تحت پوشش کارهای دیگر انجام می‌شد

محسنی اژه‌ای معاون اول رئیس قوه قضائیه در برنامه دستخط:

امروز در دستگاه قضا باید نیروهای جوانی که تجربه گذشتگان را با خود حمل می‌کنند، در مصدر امور قرار بگیرند؛ خود من هم باید کنار بروم‌

اگر همه کارگزاران نظام در دهه ۷۰ پیام آقا درباره مبارزه با فساد را می‌گرفتند، امروز فشارهای اقتصادی اثرگذار نبود

مبارزه بدون خط قرمز با مفاسد اقتصادی در رده‌های مختلف، کار آسانی نیست

اکبر طبری نفوذ چندانی در دستگاه قضا نداشت و مفاسد او تحت پوشش کارهای دیگر انجام می‌شد

در پرونده «روح‌الله زم» با ۳ دسته از افراد مواجه هستیم که تنها یک گروه از آنها آگاهانه و خائنانه اطلاعات را به او می‌دادند

درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی پرونده‌های مختلفی تشکیل شده که برخی‌ از آنها همچنان مفتوح است

پرونده رئیس کل سابق بانک مرکزی نقص داشت و به دادسرا برگشت؛این پرونده به زودی به دادگاه می‌رود

برخی‌ها که امروز درباره فضای مجازی مسئولیت دارند، زمانی از طرف وزارت اطلاعات به ما می‌گفتند امکان جلوگیری از این جرایم هست، اما الان اقدام نمی‌کنند!