رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علم‌الهدی: متأسفانه زن و همسر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند

علم‌الهدی: متأسفانه زن و همسر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند سید احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد: متأسفانه با تأثیر فرهنگ غرب زن و همسر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند، در لایه اول زندگی که صمیمیت بین زن و شوهر حاکم است اگر همدیگر را با اسم کوچیک […]

علم‌الهدی: متأسفانه زن و همسر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند

سید احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد: متأسفانه با تأثیر فرهنگ غرب زن و همسر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند، در لایه اول زندگی که صمیمیت بین زن و شوهر حاکم است اگر همدیگر را با اسم کوچیک صدا بزنند مانعی ندارد، اما در لایه دوم که لایه ظاهری زندگی است باید حرمت زن و شوهر حفظ شود /همشهری