رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا: بن‌سلمان مسئول ربودن یا قتل خاشقچی است

آمریکا: بن‌سلمان مسئول ربودن یا قتل خاشقچی است گزارش اداره امنیت ملی آمریکا:ولیعهد سعودی با «ربودن» یا «قتل» جمال خاشقچی در استانبول موافقت کرده است. از سال ۲۰۱۷ ولیعهد کنترل مطلق سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی در عربستان را در اختیار داشته است. با توجه به این مسئله بسیار بعید است که مقامات سعودی عملیاتی در […]

آمریکا: بن‌سلمان مسئول ربودن یا قتل خاشقچی است

گزارش اداره امنیت ملی آمریکا:ولیعهد سعودی با «ربودن» یا «قتل» جمال خاشقچی در استانبول موافقت کرده است.

از سال ۲۰۱۷ ولیعهد کنترل مطلق سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی در عربستان را در اختیار داشته است.

با توجه به این مسئله بسیار بعید است که مقامات سعودی عملیاتی در این سطح را بدون کسب اجازه از ولیعهد انجام داده باشند.

خزانه‌داری آمریکا پس از انتشار گزارش قتل خاشقچی ژنرال «احمد العسیر»ی و «نیروهای واکنش سریع عربستان سعودی» را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.