رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بایدن: عربستان برای روابط با آمریکا باید به نقض حقوق بشر پایان دهد

بایدن: عربستان برای روابط با آمریکا باید به نقض حقوق بشر پایان دهد جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا گفت: در تماس تلفنی با ملک سلمان، پادشاه عربستان به وی خاطر نشان کردم برای رابطه با ما باید نقض حقوق بشر در این کشور پایان یابد.

بایدن: عربستان برای روابط با آمریکا باید به نقض حقوق بشر پایان دهد

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا گفت: در تماس تلفنی با ملک سلمان، پادشاه عربستان به وی خاطر نشان کردم برای رابطه با ما باید نقض حقوق بشر در این کشور پایان یابد.