رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خداحافظی شهاب حسینی از اینستاگرام

خداحافظی شهاب حسینی از اینستاگرام پاسخ شهاب حسینی به منتقدان: میبخشید اگر الگویی نبودیم که مقبول نظر افتد چون اصلا الگو نبودیم

خداحافظی شهاب حسینی از اینستاگرام

پاسخ شهاب حسینی به منتقدان:
میبخشید اگر الگویی نبودیم که مقبول نظر افتد چون اصلا الگو نبودیم