رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سوخت‌بران به نوعی به دولت در زمینۀ دورزدن تحریم‌ها خدمت کرده‌اند

سوخت‌بران به نوعی به دولت در زمینۀ دورزدن تحریم‌ها خدمت کرده‌اند مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت: مرزهای خشکی و مبادلۀ کالا و سوخت از طریق این مرزها یکی از راه‌های دورزدن تحریم‌ها بود که خودِ مسئولین امر نیز به این امر راضی بوده‌اند که سوخت از طریق […]

سوخت‌بران به نوعی به دولت در زمینۀ دورزدن تحریم‌ها خدمت کرده‌اند

مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت: مرزهای خشکی و مبادلۀ کالا و سوخت از طریق این مرزها یکی از راه‌های دورزدن تحریم‌ها بود که خودِ مسئولین امر نیز به این امر راضی بوده‌اند که سوخت از طریق مرزهای خشکی صادر بشود؛ لذا سوخت‌بران به نوعی به دولت در زمینۀ دورزدن تحریم‌ها خدمت کرده‌اند