رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارآزمایی بالینی واکسن کرونای “رازی کووپارس” فردا آغاز می‌شود

کارآزمایی بالینی واکسن کرونای “رازی کووپارس” فردا آغاز می‌شود آزمایش کارآزمایی بالینی مرحله یک و ۲ واکسن کرونای رازی به صورت همزمان از فردا آغاز می شود. این واکسن به عنوان اولین واکسن کرونای تزریقی – استنشاقی پروتئین نوترکیب کووید ۱۹، توسط موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و مطابق با دستورالعمل سازمان جهانی […]

کارآزمایی بالینی واکسن کرونای “رازی کووپارس” فردا آغاز می‌شود

آزمایش کارآزمایی بالینی مرحله یک و ۲ واکسن کرونای رازی به صورت همزمان از فردا آغاز می شود.

این واکسن به عنوان اولین واکسن کرونای تزریقی – استنشاقی پروتئین نوترکیب کووید ۱۹، توسط موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و مطابق با دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت تولید شد.