رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ الکترونیکی برگزار نمی‌شود

انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ الکترونیکی برگزار نمی‌شود رئیس ستاد انتخابات کشور: بحث صندوق الکترونیکی انتخابات برای برگزاری کامل انتخابات الکترونیکی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ منتفی است. مردم مطمئن باشند در چاپ تعرفه‌ها از همه مولفه‌ها امنیت‌ساز استفاده شده و هیچگونه جعلی صورت نمی‌گیرد. نیلچی، مدیرکل انتخابات شورای نگهبان: ناظران ما از زمان طراحی تا […]

انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ الکترونیکی برگزار نمی‌شود

رئیس ستاد انتخابات کشور: بحث صندوق الکترونیکی انتخابات برای برگزاری کامل انتخابات الکترونیکی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ منتفی است.

مردم مطمئن باشند در چاپ تعرفه‌ها از همه مولفه‌ها امنیت‌ساز استفاده شده و هیچگونه جعلی صورت نمی‌گیرد.

نیلچی، مدیرکل انتخابات شورای نگهبان: ناظران ما از زمان طراحی تا چاپ، انباشت، انتقال و تحویل تعرفه‌ها در شعب حضور دارند. امکان جعل تعرفه وجود ندارد.