رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شهردار بابل بازداشت شد

شهردار بابل بازداشت شد چهل وسومین شهردار شهر بابل به دلیل برخی تخلفات مالی توسط دستگاه های امنیتی بازداشت شد.

شهردار بابل بازداشت شد

چهل وسومین شهردار شهر بابل به دلیل برخی تخلفات مالی توسط دستگاه های امنیتی بازداشت شد.