رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


متولدان سال ۱۴۰۰ سهام‌دار بورس می‌شوند

متولدان سال ۱۴۰۰ سهام‌دار بورس می‌شوند نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند که برای متولدان سال ۱۴۰۰ منابعی را جهت خریداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اختصاص دهد.

متولدان سال ۱۴۰۰ سهام‌دار بورس می‌شوند

نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند که برای متولدان سال ۱۴۰۰ منابعی را جهت خریداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اختصاص دهد.