رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست VIP واکسیناسیون را نمی‌پذیریم؛ لطفا تقاضا نفرمایید

رییس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت: درخواست VIP واکسیناسیون را نمی‌پذیریم؛ لطفا تقاضا نفرمایید

رییس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت: درخواست VIP واکسیناسیون را نمی‌پذیریم؛ لطفا تقاضا نفرمایید