رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رفع ممنوعیت صادرات شیرخشک

رفع ممنوعیت صادرات شیرخشک بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار ممنوعیت صادرات شیرخشک رفع و به ازای هر کیلوگرم شیرخشک اخذ مبلغ ۱۶ هزار تومان به عنوان عوارض صادراتی تعیین شد

رفع ممنوعیت صادرات شیرخشک

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار ممنوعیت صادرات شیرخشک رفع و به ازای هر کیلوگرم شیرخشک اخذ مبلغ ۱۶ هزار تومان به عنوان عوارض صادراتی تعیین شد