رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عملکرد خوب واکسن روسی در برابر جهش ویروس کرونا

عملکرد خوب واکسن روسی در برابر جهش ویروس کرونا رویترز: دانشمندان روسیه: بررسی های اخیر نشان میدهد واکسن کروناویروس اسپوتنیک وی در برابر جهش های جدید کروناویروس، از جمله سویه جهش یافته در انگلیس و آفریقای جنوبی عملکرد بسیار خوبی دارد.

عملکرد خوب واکسن روسی در برابر جهش ویروس کرونا

رویترز: دانشمندان روسیه: بررسی های اخیر نشان میدهد واکسن کروناویروس اسپوتنیک وی در برابر جهش های جدید کروناویروس، از جمله سویه جهش یافته در انگلیس و آفریقای جنوبی عملکرد بسیار خوبی دارد.