رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اقداماتی موثرتر از تحریم علیه بن سلمان انجام خواهیم داد

اقداماتی موثرتر از تحریم علیه بن سلمان انجام خواهیم داد سخنگوی کاخ سفید با اشاره به قطعی بودن نظر واشنگتن برای اقدام علیه ولیعهد سعودی در ارتباط با قتل جمال خاشقجی، گفت که اقدامات آمریکا موثرتر از تحریم خواهد بود.

اقداماتی موثرتر از تحریم علیه بن سلمان انجام خواهیم داد

سخنگوی کاخ سفید با اشاره به قطعی بودن نظر واشنگتن برای اقدام علیه ولیعهد سعودی در ارتباط با قتل جمال خاشقجی، گفت که اقدامات آمریکا موثرتر از تحریم خواهد بود.