رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسافران خوزستان بدون تست PCR اجازه سوار شدن به هواپیما ندارند

مسافران خوزستان بدون تست PCR اجازه سوار شدن به هواپیما ندارند مدیرکل فرودگاه‌های خوزستان: بر اساس آنچه از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به خوزستان ابلاغ شده است، انجام تست PCR کرونا برای تمام مسـافران خوزستانی، ۷۲ ساعت قبل از پرواز الزامی است این دستور به صورت کامل جدی در فرودگاه‌های خوزستان اجرایی خواهد شد و […]

مسافران خوزستان بدون تست PCR اجازه سوار شدن به هواپیما ندارند

مدیرکل فرودگاه‌های خوزستان:
بر اساس آنچه از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به خوزستان ابلاغ شده است، انجام تست PCR کرونا برای تمام مسـافران خوزستانی، ۷۲ ساعت قبل از پرواز الزامی است

این دستور به صورت کامل جدی در فرودگاه‌های خوزستان اجرایی خواهد شد و در صورتی که مسافری تست PCR به همراه بلیت پرواز خود ارائه ندهد، اجازه سوار شدن به هواپیما را نخواهد داشت