رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اینترنت را گران می‌کنیم و پولش را می‌دهیم به صداوسیما

اینترنت را گران می‌کنیم و پولش را می‌دهیم به صداوسیما وزیر ارتباطات با انتشار کارتونی از پیام پورفلاح در کانال رسمی روبیکای خود به مصوبه جدید مجلس درباره تعرفه های ۲۰ درصدی واکنش نشان داد. با این مصوبه استفاده از شاد دیگر رایگان نیست!!

اینترنت را گران می‌کنیم و پولش را می‌دهیم به صداوسیما

وزیر ارتباطات با انتشار کارتونی از پیام پورفلاح در کانال رسمی روبیکای خود به مصوبه جدید مجلس درباره تعرفه های ۲۰ درصدی واکنش نشان داد.
با این مصوبه استفاده از شاد دیگر رایگان نیست!!