رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلام شماره تلفن تامین اجتماعی برای شکایت از مراکز درمانی که از بیمه‌شده دفترچه می‌خواهند

اعلام شماره تلفن تامین اجتماعی برای شکایت از مراکز درمانی که از بیمه‌شده دفترچه می‌خواهند مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: بیمه شدگان در صورت وجود مشکل در پذیرش بدون دفترچه در مراکز درمانی طرف قرارداد این استان با شماره گیری ۱۴۲۰ و ارسال شماره ۲ نام مرکز درمانی را جهت رسیدگی و رفع […]

اعلام شماره تلفن تامین اجتماعی برای شکایت از مراکز درمانی که از بیمه‌شده دفترچه می‌خواهند

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت:

بیمه شدگان در صورت وجود مشکل در پذیرش بدون دفترچه در مراکز درمانی طرف قرارداد این استان با شماره گیری ۱۴۲۰ و ارسال شماره ۲ نام مرکز درمانی را جهت رسیدگی و رفع سریع مشکل اعلام کنند.