رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عرضه دسته‌چک‌های جدید از اول ۱۴۰۰

عرضه دسته‌چک‌های جدید از اول ۱۴۰۰ یک مقام مسئول در بانک مرکزی: بانک‌ها موظفند از ابتدای سال۱۴۰۰ دسته چک های با قالب جدید را در اختیار متقاضیان دسته چک قرار می‌دهند. صادرکننده چک‌های جدید، بعد از صدور چک حتماً باید اطلاعات آن را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کند. بدون ثبت دسته چک‌های جدید […]

عرضه دسته‌چک‌های جدید از اول ۱۴۰۰

یک مقام مسئول در بانک مرکزی: بانک‌ها موظفند از ابتدای سال۱۴۰۰ دسته چک های با قالب جدید را در اختیار متقاضیان دسته چک قرار می‌دهند.

صادرکننده چک‌های جدید، بعد از صدور چک حتماً باید اطلاعات آن را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کند.

بدون ثبت دسته چک‌های جدید در سامانه، امکان کارسازی و کارپردازی این چکهای جدید در شعب بانک‌ها وجود ندارد.