رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولیانوف: صدور قطعنامه‌های علیه ایران احیای برجام را دشوار می‌کند

اولیانوف: صدور قطعنامه‌های علیه ایران احیای برجام را دشوار می‌کند نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی تأکید کرد که تصمیم تروئیکای اروپایی برای ارائه قطعنامه انتقادی علیه ایران در آژانس اتمی، چشم‌انداز احیای برجام را تضعیف می‌کند.

اولیانوف: صدور قطعنامه‌های علیه ایران احیای برجام را دشوار می‌کند

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی تأکید کرد که تصمیم تروئیکای اروپایی برای ارائه قطعنامه انتقادی علیه ایران در آژانس اتمی، چشم‌انداز احیای برجام را تضعیف می‌کند.