رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرهاد مجیدی رسما سرمربی تیم فوتبال استقلال شد

فرهاد مجیدی رسما سرمربی تیم فوتبال استقلال شد فرهاد مجیدی با عقد قراردادی به مدت ۲ سال و نیمه رسما هدایت تیم فوتبال استقلال تهران را بر عهده گرفت.

فرهاد مجیدی رسما سرمربی تیم فوتبال استقلال شد

فرهاد مجیدی با عقد قراردادی به مدت ۲ سال و نیمه رسما هدایت تیم فوتبال استقلال تهران را بر عهده گرفت.