رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جودوی ایران رفع تعلیق نشده است

جودوی ایران رفع تعلیق نشده است با وجود اینکه آرش میراسماعیلی، رئیس فدارسیون جودو، بیانیه‌ای را مبنی بر رفع تعلیق این فدراسیون رسانه‌ای کرده؛ اما متن رأی دادگاه CAS نشان می‌دهد ابهامات این پرونده همچنان پا برجاست/شرق

جودوی ایران رفع تعلیق نشده است

با وجود اینکه آرش میراسماعیلی، رئیس فدارسیون جودو، بیانیه‌ای را مبنی بر رفع تعلیق این فدراسیون رسانه‌ای کرده؛ اما متن رأی دادگاه CAS نشان می‌دهد ابهامات این پرونده همچنان پا برجاست/شرق