رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جانبازان فاقد شغل کمک معیشتی دریافت می‌کنند

جانبازان فاقد شغل کمک معیشتی دریافت می‌کنند نمایندگان مجلس، بنیاد شهید و امور ایثارگران را مکلف کردند که به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک‌معیشت پرداخت کنند.

جانبازان فاقد شغل کمک معیشتی دریافت می‌کنند

نمایندگان مجلس، بنیاد شهید و امور ایثارگران را مکلف کردند که به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک‌معیشت پرداخت کنند.