رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروسی:‌ در اوایل ماه آوریل گفت‌وگوهای فنی در تهران خواهم داشت

گروسی:‌ در اوایل ماه آوریل گفت‌وگوهای فنی در تهران خواهم داشت مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که در اوایل ماه آوریل ماه آینده میلادی (اواسط فروردین) گفت‌وگوهای فنی مابین آژانس و ایران در تهران برگزار خواهد شد/ تسنیم

گروسی:‌ در اوایل ماه آوریل گفت‌وگوهای فنی در تهران خواهم داشت

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که در اوایل ماه آوریل ماه آینده میلادی (اواسط فروردین) گفت‌وگوهای فنی مابین آژانس و ایران در تهران برگزار خواهد شد/ تسنیم