رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کال: حل مساله هسته‌ای ایران زمینه رسیدگی به سایر موارد است

کال: حل مساله هسته‌ای ایران زمینه رسیدگی به سایر موارد است کالین کال گزینه بایدن برای معاون وزیر دفاع آمریکا : حل مساله هسته‌ای ایران زمینه رسیدگی به سایر نگرانی‌های مرتبط با این کشور است. جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای کاملاً ضروری است. همچنین اساسی است که ما محافظت از نیروهای خود را […]

کال: حل مساله هسته‌ای ایران زمینه رسیدگی به سایر موارد است

کالین کال گزینه بایدن برای معاون وزیر دفاع آمریکا :

حل مساله هسته‌ای ایران زمینه رسیدگی به سایر نگرانی‌های مرتبط با این کشور است.

جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای کاملاً ضروری است. همچنین اساسی است که ما محافظت از نیروهای خود را در خاورمیانه و جاهای دیگر که توسط ایران و نمایندگان آن تهدید می‌شوند، در اولویت قرار دهیم.

بنابراین حتی وقتی دیپلماسی را دنبال می کنیم تا برنامه هسته ای را دوباره در جعبه قرار دهیم ، باید در برابر تهدیدهای دیگری که وجود دارد، هوشیار بمانیم.

اگر دیپلماسی در جبهه هسته‌ای پیشرفت کند، امیدوارم سکویی برای ما باشد تا به سایر موارد بپردازیم.