رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لغو محرومیت باشگاه پرسپولیس از حضور در نقل و انتقالات

لغو محرومیت باشگاه پرسپولیس از حضور در نقل و انتقالات با اعلام فیفا محرومیت باشگاه پرسپولیس از حضور در نقل و انتقالات لغو شد.

لغو محرومیت باشگاه پرسپولیس از حضور در نقل و انتقالات

با اعلام فیفا محرومیت باشگاه پرسپولیس از حضور در نقل و انتقالات لغو شد.