رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از حمله به اهداف حیاتی در پایگاه ملک خالد و فرودگاه أبهای عربستان خبر داد.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از حمله به اهداف حیاتی در پایگاه ملک خالد و فرودگاه أبهای عربستان خبر داد. یحیی سریع: این حمله با سه فروند پهپاد «صماد۳» و «قاصف K2» و در پاسخ به ادامه تجاوز و محاصره علیه ملت یمن انجام شد. نیروهای یمنی دیروز نیز تأسیسات نفتی آرامکو در جده عربستان را […]

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از حمله به اهداف حیاتی در پایگاه ملک خالد و فرودگاه أبهای عربستان خبر داد.

یحیی سریع: این حمله با سه فروند پهپاد «صماد۳» و «قاصف K2» و در پاسخ به ادامه تجاوز و محاصره علیه ملت یمن انجام شد.

نیروهای یمنی دیروز نیز تأسیسات نفتی آرامکو در جده عربستان را با موشک بالدار «قدس۲» هدف قرار دادند.