رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چین: قاطعانه مانع استقلال تایوان می‌شویم

چین: قاطعانه مانع استقلال تایوان می‌شویم دولت چین ضمن اعلام مخالفت قاطعانه با هرگونه فعالیت جدایی‌طلبانه در تایوان، گفت که به‌دنبال ارتقای صلح و بهبود روابط در سراسر تنگه تایوان و اتحاد چین است.

چین: قاطعانه مانع استقلال تایوان می‌شویم

دولت چین ضمن اعلام مخالفت قاطعانه با هرگونه فعالیت جدایی‌طلبانه در تایوان، گفت که به‌دنبال ارتقای صلح و بهبود روابط در سراسر تنگه تایوان و اتحاد چین است.