رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ رشد اقتصادی در پاییز به ۰.۸ درصد رسید

نرخ رشد اقتصادی در پاییز به ۰.۸ درصد رسید مرکز آمار ایران از رشد ۱.۲- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ١- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در نه ماهه سال ١٣٩٩ خبر داد. در پاییز ٩٩ رشد محصول ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) با نفت به ٠.۸ درصد و بدون نفت به ٠.٢ […]

نرخ رشد اقتصادی در پاییز به ۰.۸ درصد رسید

مرکز آمار ایران از رشد ۱.۲- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ١- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در نه ماهه سال ١٣٩٩ خبر داد.

در پاییز ٩٩ رشد محصول ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) با نفت به ٠.۸ درصد و بدون نفت به ٠.٢ درصد رسید.