رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییس جدید سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد

رییس جدید سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد طی حکمی از سوی فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، محمد علی افتخاری به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد.

رییس جدید سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد

طی حکمی از سوی فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، محمد علی افتخاری به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد.