رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خطیب‌زاده: جزایر سه‌گانه بخش لاینفک سرزمین ایران هستند

خطیب‌زاده: جزایر سه‌گانه بخش لاینفک سرزمین ایران هستند سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن مردود شمردن بیانیه پایانی اجلاس وزرای اتحادیه عرب، جزایر سه‌گانه ایرانی را بخش لاینفک سرزمین ایران خواند و گفت: تکرار ادعای بی حاصل در این خصوص هیچگونه تاثیری بر واقعیت‌های تاریخی و جغرافیایی موجود نداشته و نخواهد داشت.

خطیب‌زاده: جزایر سه‌گانه بخش لاینفک سرزمین ایران هستند

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن مردود شمردن بیانیه پایانی اجلاس وزرای اتحادیه عرب، جزایر سه‌گانه ایرانی را بخش لاینفک سرزمین ایران خواند و گفت: تکرار ادعای بی حاصل در این خصوص هیچگونه تاثیری بر واقعیت‌های تاریخی و جغرافیایی موجود نداشته و نخواهد داشت.