رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف: به زودی طرح اقدام سازنده و دقیق ایران را ارائه خواهم داد

ظریف: به زودی طرح اقدام سازنده و دقیق ایران را ارائه خواهم داد سیاست دولت ایران پر جنب و جوش است و مقامات نظرات مختلفی را ابراز می کنند. این نظرات نباید با سیاست دولت اشتباه گرفته شود. به عنوان وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، به زودی برنامه اقدام منسجم خود را […]

ظریف: به زودی طرح اقدام سازنده و دقیق ایران را ارائه خواهم داد

سیاست دولت ایران پر جنب و جوش است و مقامات نظرات مختلفی را ابراز می کنند.

این نظرات نباید با سیاست دولت اشتباه گرفته شود.

به عنوان وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، به زودی برنامه اقدام منسجم خود را ارائه خواهم داد.