رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش نهایی سازمان بهداشت جهانی پیرامون منشأ کرونا منتشر می‌شود

گزارش نهایی سازمان بهداشت جهانی پیرامون منشأ کرونا منتشر می‌شود مدیرکل سازمان بهداشت جهانی: خلاصه گزارش و همچنین گزارش نهایی این سازمان پیرامون منشأ اصلی بیماری کرونا در هفته سوم ماه مارس منتشر می‌شود. این گزارش در ابتدا قرار بود در دو مرحله منتشر شود: یک خلاصه ابتدایی در ماه فوریه و به دنبال آن، […]

گزارش نهایی سازمان بهداشت جهانی پیرامون منشأ کرونا منتشر می‌شود

مدیرکل سازمان بهداشت جهانی: خلاصه گزارش و همچنین گزارش نهایی این سازمان پیرامون منشأ اصلی بیماری کرونا در هفته سوم ماه مارس منتشر می‌شود.

این گزارش در ابتدا قرار بود در دو مرحله منتشر شود: یک خلاصه ابتدایی در ماه فوریه و به دنبال آن، متن کامل گزارش. اما اکنون هر دو گزارش (خلاصه ابتدایی و متن کامل) به طور همزمان منتشر خواهد شد.