رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتحادیه اروپا مجوز خرید مستقل واکسن روسی و چینی را برای اعضای خود صادر کرد

اتحادیه اروپا مجوز خرید مستقل واکسن روسی و چینی را برای اعضای خود صادر کرد به دنبال افزایش انتقادها از سیاسی کاری و فرایند زمانبرِ تایید واکسن‌های روسی و چینی در اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه حق خرید مستقل واکسن‌های خارجی را دارند.

اتحادیه اروپا مجوز خرید مستقل واکسن روسی و چینی را برای اعضای خود صادر کرد

به دنبال افزایش انتقادها از سیاسی کاری و فرایند زمانبرِ تایید واکسن‌های روسی و چینی در اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه حق خرید مستقل واکسن‌های خارجی را دارند.