رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حداقل حقوق ۳ میلیون و۵۰۰ هزار تومانی برای کارکنان رسمی و پیمانی در سال آینده

حداقل حقوق ۳ میلیون و۵۰۰ هزار تومانی برای کارکنان رسمی و پیمانی در سال آینده نمایندگان مجلس بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، حداقل حقوق برای کارکنان رسمی و پیمانی را ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کردند. سقف معافیت مالیاتی مجلس موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۰، مبلغ چهارصد […]

حداقل حقوق ۳ میلیون و۵۰۰ هزار تومانی برای کارکنان رسمی و پیمانی در سال آینده

نمایندگان مجلس بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، حداقل حقوق برای کارکنان رسمی و پیمانی را ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کردند.

سقف معافیت مالیاتی مجلس موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۰، مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال تعیین می شود و بر این اساس حقوق دریافتی تا ۴ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف می شود.