رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سنای آمریکا بسته کمک ۱.۹ تریلیون دلاری برای مقابله با کرونا را تصویب کرد

سنای آمریکا بسته کمک ۱.۹ تریلیون دلاری برای مقابله با کرونا را تصویب کرد مجلس سنای آمریکا بسته ۱.۹ تریلیون دلاری برای کمک به اقتصاد و شهروندان را در بحبوحه بحران همه‌گیری ویروس کرونا تصویب کرد.

سنای آمریکا بسته کمک ۱.۹ تریلیون دلاری برای مقابله با کرونا را تصویب کرد

مجلس سنای آمریکا بسته ۱.۹ تریلیون دلاری برای کمک به اقتصاد و شهروندان را در بحبوحه بحران همه‌گیری ویروس کرونا تصویب کرد.