رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پاپ فرانسیس وارد اربیل عراق شد

پاپ فرانسیس وارد اربیل عراق شد پاپ فرانسیس صبح امروز یکشنبه وارد اربیل عراق شد. رهبر کاتولیک های جهان قرار است در توقف خود در اربیل با رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق و مقامات مدنی و مذهبی آن دیدار کند.

پاپ فرانسیس وارد اربیل عراق شد

پاپ فرانسیس صبح امروز یکشنبه وارد اربیل عراق شد. رهبر کاتولیک های جهان قرار است در توقف خود در اربیل با رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق و مقامات مدنی و مذهبی آن دیدار کند.