رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جريمه سنگين براي استخراج کنندگان رمز ارز خانگي

جريمه سنگين براي استخراج کنندگان رمز ارز خانگي سخنگوی صنعت برق از تعیین جریمه سنگین برای استخراج کنندگان رمز ارز در منازل مسکونی علاوه بر ضبط این دستگاه‌ها و تحویل به مراجع قضایی خبرداد.

جريمه سنگين براي استخراج کنندگان رمز ارز خانگي

سخنگوی صنعت برق از تعیین جریمه سنگین برای استخراج کنندگان رمز ارز در منازل مسکونی علاوه بر ضبط این دستگاه‌ها و تحویل به مراجع قضایی خبرداد.