رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور مجوز تست انسانی واکسن شهید فخری‌زاده

صدور مجوز تست انسانی واکسن شهید فخری‌زاده معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور: واکسن کرونای شهید فخری‌زاده از نوع ویروس کشته شده است که فاز نخست کارآزمایی بالینی این واکسن با تزریق به ۱۳۵ نفر از داوطلبان آغاز شد. پس از طی کردن سه فاز آزمایشی محصول، تولید انبوه این واکسن از مرداد سال ۱۴۰۰ آغاز […]

صدور مجوز تست انسانی واکسن شهید فخری‌زاده

معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور:

واکسن کرونای شهید فخری‌زاده از نوع ویروس کشته شده است که فاز نخست کارآزمایی بالینی این واکسن با تزریق به ۱۳۵ نفر از داوطلبان آغاز شد.

پس از طی کردن سه فاز آزمایشی محصول، تولید انبوه این واکسن از مرداد سال ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.