رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تفاهم شهرداری تهران و وزارت ورزش برای واگذاری ۲ورزشگاه به سرخابی‌ها

تفاهم شهرداری تهران و وزارت ورزش برای واگذاری ۲ورزشگاه به سرخابی‌ها محسنی، مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران درباره واگذاری ۲ ورزشگاه به باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس اعلام کرد که شهرداری به زودی ۲ ورزشگاه شهید کاظمی و شهید باکری را به سرخابی‌های پایتخت واگذار می‌کند.

تفاهم شهرداری تهران و وزارت ورزش برای واگذاری ۲ورزشگاه به سرخابی‌ها

محسنی، مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران درباره واگذاری ۲ ورزشگاه به باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس اعلام کرد که شهرداری به زودی ۲ ورزشگاه شهید کاظمی و شهید باکری را به سرخابی‌های پایتخت واگذار می‌کند.