رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تست منفی ۱۵ مسافر از امارات تقلبی از آب درآمد!

تست منفی ۱۵ مسافر از امارات تقلبی از آب درآمد! سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد: متأسفانه ۱۵ مسافر از دو شناور بازگشته از امارات در بندرلنگه نتیجه تست تقلبی به همراه داشته‌اند که در مبادی ورودی به کشور پس از انجام تست کرونا، مثبت بوده‌اند. بنابراین گزارش، کارکنان شبکه بهداشت و درمان در […]

تست منفی ۱۵ مسافر از امارات تقلبی از آب درآمد!

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد: متأسفانه ۱۵ مسافر از دو شناور بازگشته از امارات در بندرلنگه نتیجه تست تقلبی به همراه داشته‌اند که در مبادی ورودی به کشور پس از انجام تست کرونا، مثبت بوده‌اند.

بنابراین گزارش، کارکنان شبکه بهداشت و درمان در مبادی ورودی بنادر و فرودگاه‌های هرمزگان از مسافران خارجی تست کرونا به عمل می‌آورند که در چند روز اخیر ۱۵ تست از ۹۹ تست انجام شده از مسافران ورودی این دو شناور که امارات به هرمزگان آمده‌اند، مثبت شده است.

نکته جالب آن که همگی این ۱۵ نفر نتیجه تست منفی کرونا به هنگام سوار شدن بر کشتی به همراه داشته‌اند /فارس

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اطمینان داده است که بیماران هر دو کشتی در قرنطینه کامل هستند و جای نگرانی برای سرایت کرونا وجود ندارد.