رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی: سال آینده سال غلبه بر ویروس کرونا است

روحانی: سال آینده سال غلبه بر ویروس کرونا است رییس‌جمهور: سال آینده سال غلبه بر ویروس و رونق مشاغل خواهد بود. البته نه اول سال. به مرور واکسن خارجی وارد می‌شود و به بازار می‌آید و واکسن داخلی توزیع می‌شود. عده‌ای که مبتلا شدند و از این بیماری گذشتند به طور طبیعی واکسینه شدند و […]

روحانی: سال آینده سال غلبه بر ویروس کرونا است

رییس‌جمهور:

سال آینده سال غلبه بر ویروس و رونق مشاغل خواهد بود. البته نه اول سال.
به مرور واکسن خارجی وارد می‌شود و به بازار می‌آید و واکسن داخلی توزیع می‌شود.
عده‌ای که مبتلا شدند و از این بیماری گذشتند به طور طبیعی واکسینه شدند و عده‌ای که نگرفتند واکسینه می‌شوند.
دولت همه تلاش خود را به کار می‌گیرد و بخش گردشگری روزهای بهتری خواهد داشت.