رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمید صفت بازداشت شد

حمید صفت بازداشت شد توییت بهمن بابازاده خبرنگار موسیقی:پس از دادگاه امروز صبح ‎حمیدصفت و دفاعیات وکلای این خواننده ‎رپ، به دستور قاضی پرونده حمید صفت دستگیر و اجازه خروج او داده نشد و پس از زدن دستبند به او، این هنرمند به زندان منتقل شد.

حمید صفت بازداشت شد

توییت بهمن بابازاده خبرنگار موسیقی:پس از دادگاه امروز صبح ‎حمیدصفت و دفاعیات وکلای این خواننده ‎رپ، به دستور قاضی پرونده حمید صفت دستگیر و اجازه خروج او داده نشد و پس از زدن دستبند به او، این هنرمند به زندان منتقل شد.