رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بایدن رییس جمهور آمریکا: سفر پاپ به عراق پیام مهمی را ارسال کرد

بایدن رییس جمهور آمریکا: سفر پاپ به عراق پیام مهمی را ارسال کرد؛ دیدار او با آیت الله سیستانی نمادی از امید برای کل جهان است.

بایدن رییس جمهور آمریکا: سفر پاپ به عراق پیام مهمی را ارسال کرد؛ دیدار او با آیت الله سیستانی نمادی از امید برای کل جهان است.