رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی دولت گفت : اینکه دولت کسری درآمد خود در سال ۹۹ را از بورس تامین کرده باشد، شائبه ای بیش نیست.

سخنگوی دولت گفت : اینکه دولت کسری درآمد خود در سال ۹۹ را از بورس تامین کرده باشد، شائبه ای بیش نیست. آقای ربیعی در خصوص موضع دولت درباره افزایش نرخ اینترنت از سوی مجلس به سود صدا و سیما و مخابرات گفت: اینکه مجلس تشخیص دهد که مصارفی مثل اختصاص بودجه به صداوسیما را […]

سخنگوی دولت گفت : اینکه دولت کسری درآمد خود در سال ۹۹ را از بورس تامین کرده باشد، شائبه ای بیش نیست.

آقای ربیعی در خصوص موضع دولت درباره افزایش نرخ اینترنت از سوی مجلس به سود صدا و سیما و مخابرات گفت: اینکه مجلس تشخیص دهد که مصارفی مثل اختصاص بودجه به صداوسیما را تصویب کند حق قانونی مجلس است، اما برای یافتن منابع آن اگر قرار باشد فشار اقتصادی بر مردم وارد کند صحیح نمی دانیم.

گران شدن اینترنت فقط شامل مصرف کنندگان اولیه نخواهد شد بلکه مصرف کنندگان ثانویه اینترنت را نیز شامل می شود. امروز امرار معاش حدود یک میلیون ایرانی تنها از طریق شبکه اینستاگرام دنبال می شود و در سایر بسترهای اینترنت نیز افراد زیادی به کسب و کار و درآمد مشغول هستند که این افزایش تعرفه تاثیر مستقیمی بر کار این افراد و حتی مصرف کنندگان می گذارد و باعث گرانی خدمات و محصولات خواهد شد.

ما اصرار داریم که مواضع سیاست خارجی کشور تنها باید از کانال وزارت خارجه اعلام شود و سایر نظرات از سوی مسئولان صرفاً نظر شخصی آنهاست و ارزش سیاسی ندارد. از همه شخصیتهای سیاسی نیز درخواست داریم صبر کنند تا این چند ماه باقیمانده هم به پايان برسد.