رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تغییرنام صحن جامع‌رضوی به نام پیامبراعظم(ص)

تغییرنام صحن جامع‌رضوی به نام پیامبراعظم(ص) همزمان با شب مبعث حضرت رسول اکرم(ص)، طی مراسمی صحن جامع رضوی به‌نام صحن پیامبر اعظم تغییر نام می‌یابد

تغییرنام صحن جامع‌رضوی به نام پیامبراعظم(ص)

همزمان با شب مبعث حضرت رسول اکرم(ص)، طی مراسمی صحن جامع رضوی به‌نام صحن پیامبر اعظم تغییر نام می‌یابد