رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز ثبت نام داوطلبان عضویت در انتخابات شوراهای شهر از فردا

آغاز ثبت نام داوطلبان عضویت در انتخابات شوراهای شهر از فردا معاون سیاسی استاندار تهران: ثبت نام از داوطلبان عضویت در انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹.۱۲.۲۰ آغاز و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۲۶.‏۱۲.‏۱۳۹۹ (جمعاً به مدت ۷ روز) ادامه خواهد یافت.

آغاز ثبت نام داوطلبان عضویت در انتخابات شوراهای شهر از فردا

معاون سیاسی استاندار تهران:

ثبت نام از داوطلبان عضویت در انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹.۱۲.۲۰ آغاز و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۲۶.‏۱۲.‏۱۳۹۹ (جمعاً به مدت ۷ روز) ادامه خواهد یافت.