رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف: فقط ایران به برجام پایبند بوده است

ظریف: فقط ایران به برجام پایبند بوده است وزیر امور خارجه در توئیتر نوشت: فقط ایران به این توافق جامع (برجام) پایبند بوده است. آمریکا و اروپا باید در نهایت به جای خودنمایی به تعهداتی که دادند اما هرگز آنها را اجرا نکردند عمل کنند. ایران پاسخ متقابل خواهد داد.

ظریف: فقط ایران به برجام پایبند بوده است

وزیر امور خارجه در توئیتر نوشت:

فقط ایران به این توافق جامع (برجام) پایبند بوده است.

آمریکا و اروپا باید در نهایت به جای خودنمایی به تعهداتی که دادند اما هرگز آنها را اجرا نکردند عمل کنند. ایران پاسخ متقابل خواهد داد.