رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


منصوریان سرمربی آلومینیوم اراک شد

منصوریان سرمربی آلومینیوم اراک شد علیرضا منصوریان سرمربی اسبق استقلال و تراکتور، با عقد قراردادی سکان هدایت آلومینیوم سازان را برعهده گرفت.

منصوریان سرمربی آلومینیوم اراک شد

علیرضا منصوریان سرمربی اسبق استقلال و تراکتور، با عقد قراردادی سکان هدایت آلومینیوم سازان را برعهده گرفت.