رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ۶۸ تا ۱۳۹ درصدی قیمت روغن/میزان واردات و دپو در گمرک

افزایش ۶۸ تا ۱۳۹ درصدی قیمت روغن/میزان واردات و دپو در گمرک نوسان و نابسامانی بازار روغن در حالی از ماه های اخیر ادامه دار شده که گزارش های رسمی بیانگر افزایش ۶۸ تا ۱۳۹ درصدی قیمت این کالا است. تا تاریخ ۱۷ بهمن ماه امسال موجودی کالاهای دپو شده در گمرک از این حکایت […]

افزایش ۶۸ تا ۱۳۹ درصدی قیمت روغن/میزان واردات و دپو در گمرک

نوسان و نابسامانی بازار روغن در حالی از ماه های اخیر ادامه دار شده که گزارش های رسمی بیانگر افزایش ۶۸ تا ۱۳۹ درصدی قیمت این کالا است.

تا تاریخ ۱۷ بهمن ماه امسال موجودی کالاهای دپو شده در گمرک از این حکایت دارد در حال حاضر بیش از ۳۶۵ هزار تن روغن خام و حدود ۲۹۰.۷ هزار تن دانه های روغنی در گمرک و بنادر قرار دارد.