رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برای رسیدگی به قیمت کالاها در روزهای پایانی سال، کمیته‌ای ویژه تشکیل می‌شود

رئیس دفتر رئیس‌جمهور: با دستور رئیس‌جمهور، برای رسیدگی به قیمت کالاها در روزهای پایانی سال، کمیته‌ای ویژه تشکیل می‌شود واعظی: وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت موظف شدند واسطه‌هایی را که قیمت کالاها را گران می‌کنند، شناسایی کنند

رئیس دفتر رئیس‌جمهور: با دستور رئیس‌جمهور، برای رسیدگی به قیمت کالاها در روزهای پایانی سال، کمیته‌ای ویژه تشکیل می‌شود

واعظی: وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت موظف شدند واسطه‌هایی را که قیمت کالاها را گران می‌کنند، شناسایی کنند